Asbestattest

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die diep in de aardkorst gevormd worden tot gesteente. Verspreid over de hele wereld worden ze ontgonnen in open mijnbouw. Asbestmineralen bestaan uit vezelbundels waarvan de afzonderlijk vezels tot 2000 maal dunner zijn dan menselijk haar. Asbest kent meer dan 3500 toepassingen in een erg uitgebreid gamma bouwmaterialen. Asbest is tegelijk een goedkoop als een sterk materiaal, daarenboven slijtvast, isolerend (Elektrisch), vochtbestendig (schimmelwerend), hittebestendig (brandwerend), etc. … . Al deze positieve karakteristieken van asbest leidden ertoe dat de grondstof massaal werd toegepast in de bouwsector, voornamelijk in de loop van de jaren 1960, 1970 en 1980.

Spijtig genoeg heeft asbest ook een erg slechte eigenschap. Wanneer de zeer fijne vezels vrijkomen in de leefomgeving bij bewerking, slijtage of afbraak van asbest-bevattende bouwmaterialen ontstaat een hoog gezondheidsrisico. Het inademen van zulke vezels is gevaarlijk en kan ernstige ziektes als mesothelioom, asbestose of longkanker veroorzaken. Ter bescherming van de algemene volksgezondheid werd het gebruik van asbest in België verboden vanaf 2001 (Verbod net als in vele andere West-Europese landen). In Vlaanderen zit naar schatting nog zo’n 2,3 miljoen ton asbest in gebouwen en infrastructuur. In 2,8 miljoen woningen is asbest te vinden. De kans dat je in Vlaanderen asbest aantreft in een bestaande woning, appartement of school is dan ook zeer groot. In 70 tot 90 procent van de gevallen stoot men op asbest, tenzij er eerder een totaalrenovatie heeft plaats gevonden. Het gemiddelde woningenbestand van Vlaanderen heeft reeds een respectabele leeftijd. Er wordt daarom veel gerenoveerd en verbouwd. Men loopt hierbij een groter risico om op verweerd asbest te stoten of dit te beschadigen en op die manier asbestvezels in te ademen.

Om hieraan zoveel als mogelijk te verhelpen heeft de Vlaamse regering het Actieplan Asbestafbouw gelanceerd, met als doelstelling Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. De verplichting tot de opmaak van het asbestinventarisatiecertificaat moet daarbij helpen. Een verwijderingsplicht is tot op heden niet aan de orde. Via het asbestattest wil men een beter zicht op de aanwezigheid van asbest krijgen en kunnen geplande werken op een meer veilige manier verlopen.

Het asbestattest

Het asbestattest is verplicht vanaf 23 november 2022 bij de verkoop van een woning met bouwjaar 2000 of ouder. Het asbestattest houdt in dat een gecertificeerd deskundige een onderzoek zal doen naar alle asbestverdachte materialen in uw woning en bijhorende gebouwen. Dit onderzoek is niet-destructief, er worden geen materialen zoals wanden of vloeren beschadigd om asbest op te sporen. Soms moeten echter monsters genomen worden om in een laboanalyse de aanwezigheid van asbest vast te stellen.

De resultaten van dit onderzoek worden ingegeven in de asbestdatabank van de OVAM, waarna er een officieel asbestattest volgt. Dit asbestattest vermeldt of de woning asbestveilig is of niet. Het bevat daarnaast een overzicht van de asbesthoudende materialen en geeft hiervan een accurate risicobeoordeling. Er wordt ook advies gegeven over hoe het asbest moet beheerd worden en over hoe het eventueel op een veilige wijze kan verwijderd worden. Het asbestattest moet verplicht aan de kandidaat-koper voorgelegd worden bij ondertekening van het compromis bij de verkoop van uw woning of bij de registratie van de schenking ervan.

Asbestattest nodig?

Stuur ons een bericht en maak zo uw afspraak.